T7. Th5 21st, 2022

Hạt xốp màu có mấy màu ?

Hộp quà hạt xốp

Hạt xốp màu có 9 đến 11 màu: xanh, đỏ, vàng, cam, xanh lá, xanh da trời, trắng, hồng v.v..